Välkommen att bli medlem i Vingåkers hundklubb

Familjens telefonnummer

Om du vill anmäla flera personer i ett familjemedlemskap anmäl en av er här. Ange helst hemtelefonnummer som familjens telefonnummer. Skicka sedan ett meddelande till klubbens kassör i meddelanderutan här nedanför. Ange ditt namn, Familjens telefonnummer och namn och personnummer på dem som du vill ska vara med i familjemedlemskapet. (Obs att ni ska ha samma bostadsadress för att räknas som en familj.)

Skriv in telefonnummer utan bindestreck och utan mellanslag.


Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt Personuppgiftslagen.

Vingåkers hundklubb lämnar inte ut uppgifter om våra medlemmar utom till Studiefrämjandet när du går kurs hos oss. Personuppgifterna kompletteras inte genom inhämtning från andra källor. Du kan begära kostnadsfri information om dina uppgifter och kan begära att uppgifter tas bort eller ändras. Det gör du genom att skriva till Ordföranden i Vingåkers hundklubb. (Se kontaktuppgifter på www.vingakershundklubb.se).

För- och efternamn
Personnummer
Adress
Postnummer
Postort
Mobilnummer
Epost
Meddelande